Pálení čarodějnic – soutěž

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější čarodějnici, maketu čarodějnice nebo nakreslenou čarodějnici. 

V pátek 30. dubna 2021 od 16.00 do18.00 hod. můžete na hřišti TJ Spartak Slavíkovice odevzdávat svá díla a hlavně díla svých dětí a také se představit jako čarodějnice nebo čaroděj.

Odměnou pro všechny, kteří splní výše uvedené podmínky, bude špekáček na opékání a pro děti i sladkost. Kdo se nebojí, může opékat na hřišti, kdo má obavu z nákazy covidem, vyzvedne si odměnu a může si opékat doma. 

Všechny výkresy i makety budou vystaveny na plotu u místní školky, nejoriginálnější získají zvláštní cenu.

Přineste i vybarvená velikonoční vajíčka z Probouzení broučků, i tyto vystavíme u školky.

Na všechny se jménem cvičitelů TJ Spartak těší 

Dobroslava Mezihoráková

kontakt: 739 279 401, 517 331 872

PS: V úterý, ve středu a ve čtvrtek probíhá za pěkného počasí cvičení na hřišti TJ Spartak – viz zpravodaj – duben 2021, který jsme rozesílali začátkem dubna. Hlavně s dětmi a mládeží od 6 do 18 let, které mají zájem o Soutěž mládeže v přírodě pod názvem Medvědí stezkou, bude probíhat intenzivní trénink, aby byly do 19. 6. 2021, kdy se uskuteční regionální kolo této soutěže, řádně připraveny. 

ASPV – zpravodaj – duben 2021

Vzhledem k uvolnění vládního nařízení je povolen amatérský sport ve venkovních prostorách do 20 osob.
V pondělí 12.4.2021 zahajujeme pravidelné cvičení i tréninky zatím pouze na hřišti tělovýchovné jednoty dle níže uvedeného rozvrhu:

Pondělí

17.30 – 19.00 hod.                 Kopaná – přípravka

Úterý

16.00 – 17.00 hod.                 Rodiče a děti – děti od 1 do 4 let

17.00 – 19.00 hod.                 Cvičení žáků a žákyň – 1.-9. tř.

Středa

17.30 – 19.00 hod.                 Kopaná – přípravka

18.00 – 19.00 hod.                 Medvědí stezka – děti a mládež 6 – 18 let

Čtvrtek

16.00 – 18.00 hod.                 Cvičení žáků a žákyň – 1.-9. tř.

18.00 – 19.00 hod.                 Nejmladší žactvo – předškolní děti od 4 let

V případě deště cvičení i trénink odpadají.

Chystané závody:

5.6.2021 – sobota od 10.00 hod. – Místní kolo závodu v přírodě Medvědí stezkou

Zúčastní se všechny děti, které budou mít zájem – příprava bude probíhat ve všech cvičebních hodinách.
Trasa povede ve Slavíkovicích a blízkém okolí. Děti budou na trase plnit úkoly z tábornických dovedností, přírodovědy, vlastivědy, znalosti práce s buzolou a mapou, první pomoci, odhadu vzdálenosti a výšky, morseovy abecedy, vázání uzlů, topografických a dopravních značek a orientace v přírodě podle buzoly.
Budou připraveny diplomy a ceny.

19.6.2021 – sobota – Regionální kolo Medvědí stezky v Olšanech

Zúčastní se dvoučlenné hlídky dětí dle výsledků místního kola.
Hlídky, které se umístí na prvním a druhém místě, postupují do krajského kola tohoto závodu, stejný klíč platí i pro postup do celostátního finále.
Doprava bude doufejme zajištěna zvláštním autobusem z odjezdem ze Slavíkovic a příjezdem zase do Slavíkovic.

Další důležité informace nebo změny budou sdělovány touto cestou průběžně.

Slavíkovice 10.4.2021

Dobroslava Mezihoráková

předsedkyně odboru ASPV

TJ Spartak Slavíkovice

Kontakt: 739 279 401, 517 331 872

dmezihorakova@centrum.cz

ASPV – Zpravodaj – březen 2021

Asociace Sport pro všechny TJ Spartak Slavíkovice

Zpravodaj  – březen  2021

Dle plánu činnosti pro letošní rok je na nejbližší období přichystaná akce Probouzení broučků a Velikonoční pochod. Vzhledem k vládnímu nařízení o zákazu amatérského sportu jsme museli přistoupit k netradiční podobě obou vycházek – nazvali jsme je rodinnými vycházkami.

Probouzení broučků – jarní odpolední vycházka pro malé děti (max. r. nar. 2012)

na Zelený čtvrtek 1. dubna 2021

Začátek si určí každá rodina tak, aby do cíle dorazila do 18.30 hod. (viz níže)

Každá rodina bude mít broučky – nabarvené poloviny skořápek od vlašských ořechů – umístěny na jiném místě. Toto místo jsme vybírali vzhledem k bydlišti rodiny tak, abyste se opravdu prošli. (např. rodina, která bydlí na Velešovické ulici, broučky budou jejich děti hledat na nádraží, apod.)

Konkrétní místo zimního spánku broučků bude rodičům sděleno samostatným e-mailem.

Předpokládáme, že s dětmi na procházku půjde zletilá osoba, která bude dbát na jejich bezpečnost. Děti školou povinné, které již jsou samostatné, mohou jít bez dozoru ovšem na zodpovědnost jejich rodičů.

Cíl procházky bude před sokolovnou TJ Spartak Slavíkovice, kde bude pro děti připravena od 17.30 do 18.30 hod. sladká odměna.

Poznámka:
Pokud jsou v rodině sourozenci, z nichž je některé dítě starší, samozřejmě se může procházky zúčastnit.

Ještě prosba pro rodiče. Mohli byste odpovědět, zda se zúčastníte, popř. zda víte o další rodině, která není členem TJ a neobdržela tento zpravodaj, a má zájem přijít. Jen aby nám nechyběli broučci, nebo jsme je zbytečně neroznesli tam, kam nikdo nepřijde… Děkujeme.

Také můžete fotit a pak je přeposlat na tuto e-mailovou adresu, i za to díky.

Velikonoční pochod

na Velký pátek  2. dubna 2021

v plánu činnosti na Větrníky u Letonic

Scénář bude stejný, jako byl na Předsilvestrovský pochod.

Nemusí se na Větrníky, i když tam to zase překrásně pokvete…
Každá rodina si určí svoji trasu pochodu, délku i dobu dle vlastního uvážení.
Byli bychom rádi, kdybyste poslali sdělení o Vaší vycházce (kdo se zúčastnil, cíl pochodu, počet našlapaných kilometrů i fotku do archivu) na níže uvedenou e-mailovou adresu nebo SMS zprávu. Děkuji předem.

Hodně krásných zážitků a radost z pobytu v přírodě!

Doufáme, že Pálení čarodějnic (v pátek 30. dubna) již proběhne tradičně pro všechny na hřišti TJ Spartak Slavíkovice.

Slavíkovice 28. 3. 2021     

Dobroslava Mezihoráková
předsedkyně odboru ASPV
TJ Spartak Slavíkovice
Kontakt: 739 279 401, 517 331 872
dmezihorakova@centrum.cz

Rozvrh cvičebního roku 2020 – 2021

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat