Ceny a poplatky

Příspěvky členů TJ

Člen TJRoční příspěvekDoplatek fotbalisté
 Přispívající100,- Kč
Aktivní dospělí pracující600,- Kč200,- Kč pro FAČR
Aktivní dospělí nepracující400,- Kč200,- Kč pro FAČR
Aktivní členi 4 – 18 let400,-Kč100,- Kč pro FAČR
děti v odd. R+D300,- Kč

Pro zjednodušení placení členských příspěvků naší TJ Spartak Slavíkovice jsme zřídili běžný účet u Equa bank a.s. Můžete tedy na tento účet bezhotovostně převést danou výši příspěvků. Výhodou je úhrada jedné částky za všechny členy jedné rodiny, pokud jsou členy naší TJ. Není to povinností, je stále možno platit členské příspěvky hotově trenérovi, cvičiteli nebo pověřenému členu výboru TJ.

č. účtu: 1035556417/6100

Identifikace platby bude zajištěna variabilním symbolem platby a zprávou pro příjemce.

Variabilním symbolem bude prvních šest číslic rodného čísla člena TJ (např. 580216 = muž narozený 16.2.1958)

Ve zprávě pro příjemce se napíše: příjmení a jméno plátce (tzn. osoby, která je uvedena ve variabilním symbolu) a počet osob, za které příspěvky hradí, pokud neplatí pouze za jednu osobu (např. Novák Josef, 3 osoby = platí za sebe + 2 děti nebo za sebe, manželu a dítě).

Konstantní symbol: 0008

Tělocvičnu je možné si i pronajmout za cenu 500 Kč/ hod za následujících podmínek:

  • K požadované době pronájmu se automaticky počítá 1 hod před a 1 hod po akci.
  • Žádost o pronájem je nutné podat před schůzí výboru, která se koná každý první čtvrtek v měsíci.
  • Před zahájením akce je nutné složit vratnou kauci 5000,- Kč

Objednávkový formulář k pronájmu sálu je ke stažení ZDE

Pronájem hřiště TJ Spartak, o které pečuje oddíl kopané je rovněž možný avšak na základě dohody s vedením oddílu kopané – kontakt na stránkách oddílu kopané – ZDE