Ceny a poplatky

Příspěvky členů TJ

dítě 2 – 19 let
dospělý (nad 19 let) nevýdělečně činný
důchodci
dospělý (nad 19 let) výdělečně činný
Členský příspěvek
Platí každý člen TJ pouze jednou.
100 Kč 200 Kč
Oddílový příspěvek 1. oddílu
Platí člen TJ v prvním oddíle, tj. pokud navštěvuji 2 oddíly, platím tuto částku pouze jednou.
100 Kč 200 Kč
Oddílový příspěvek 2. a dalšího oddílu
Platí člen TJ v druhém a dalším oddíle. Pokud navštěvuji 3 oddíly, platím tuto částku 2x tj. za 2. a 3. navštěvovaný oddíl.
50 Kč 100 Kč

Všechny příspěvky jsou splatné vždy k 1.1. na příslušný začínající kalendářní rok.

Tělocvičnu je možné si i pronajmout za cenu 450 Kč/ hod za následujících podmínek:

  • K požadované době pronájmu se automaticky počítá 1 hod před a 1 hod po akci.
  • Žádost o pronájem je nutné podat před schůzí výboru, která se koná každý první čtvrtek v měsíci.
  • Před zahájením akce je nutné složit vratnou kauci 5000,- Kč

Objednávkový formulář k pronájmu sálu je ke stažení ZDE

 Pronájem hřiště TJ Spartak, o které pečuje oddíl kopané je rovněž možný avšak na základě dohody s vedením oddílu kopané – kontakt na stránkách oddílu kopané – ZDE

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat