Pozvánka na valnou hromadu TJ Spartak Slavíkovice

Tělovýchovná jednota Spartak Slavíkovice, z.s. zve všechny své členy na

V A L N O U  H R O M A D U

v sobotu 11. března 2017

v Pohostinství TJ Spartak ve Slavíkovicích

začátek v 17.00 hod.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy VH a volba mandátové, návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti TJ a jednotlivých odborů v r. 2016
  4. Zpráva o hospodaření v r. 2016
  5. Plán činnosti na r. 2017
  6. Schválení přednesených zpráv
  7. Diskuse

jménem výboru TJ

Miroslav Křivánek, předseda