Smrtná neděla Ve Slavíkovicích

SMRTNÁ NEDĚLA

ve Slavíkovicích

v neděli dne 2. dubna 2017, začátek ve 13.00 hod. u sokolovny TJ Spartak Slavíkovice.

Starý zvyk vynášení Morany – zimy. Děvčata projdou průvodem vesnicí se zpěvem a říkadly, Moranu ponesou až k Rakovci, tam ji hodí do vody, tím vyženou zimu ze vsi.

Během průvodu přejí dívenky hospodyním krásné léto a bohatou úrodu. Za koledu jsou obdarovávána sladkostmi, vejci nebo drobným penízem.

Zveme všechny občany, aby s námi přivítali jaro!