Nový rozvrh využití tělocvičny ve cvičebním roce 2018-2019