ASPV – Zpravodaj – březen 2021

Asociace Sport pro všechny TJ Spartak Slavíkovice

Zpravodaj  – březen  2021

Dle plánu činnosti pro letošní rok je na nejbližší období přichystaná akce Probouzení broučků a Velikonoční pochod. Vzhledem k vládnímu nařízení o zákazu amatérského sportu jsme museli přistoupit k netradiční podobě obou vycházek – nazvali jsme je rodinnými vycházkami.

Probouzení broučků – jarní odpolední vycházka pro malé děti (max. r. nar. 2012)

na Zelený čtvrtek 1. dubna 2021

Začátek si určí každá rodina tak, aby do cíle dorazila do 18.30 hod. (viz níže)

Každá rodina bude mít broučky – nabarvené poloviny skořápek od vlašských ořechů – umístěny na jiném místě. Toto místo jsme vybírali vzhledem k bydlišti rodiny tak, abyste se opravdu prošli. (např. rodina, která bydlí na Velešovické ulici, broučky budou jejich děti hledat na nádraží, apod.)

Konkrétní místo zimního spánku broučků bude rodičům sděleno samostatným e-mailem.

Předpokládáme, že s dětmi na procházku půjde zletilá osoba, která bude dbát na jejich bezpečnost. Děti školou povinné, které již jsou samostatné, mohou jít bez dozoru ovšem na zodpovědnost jejich rodičů.

Cíl procházky bude před sokolovnou TJ Spartak Slavíkovice, kde bude pro děti připravena od 17.30 do 18.30 hod. sladká odměna.

Poznámka:
Pokud jsou v rodině sourozenci, z nichž je některé dítě starší, samozřejmě se může procházky zúčastnit.

Ještě prosba pro rodiče. Mohli byste odpovědět, zda se zúčastníte, popř. zda víte o další rodině, která není členem TJ a neobdržela tento zpravodaj, a má zájem přijít. Jen aby nám nechyběli broučci, nebo jsme je zbytečně neroznesli tam, kam nikdo nepřijde… Děkujeme.

Také můžete fotit a pak je přeposlat na tuto e-mailovou adresu, i za to díky.

Velikonoční pochod

na Velký pátek  2. dubna 2021

v plánu činnosti na Větrníky u Letonic

Scénář bude stejný, jako byl na Předsilvestrovský pochod.

Nemusí se na Větrníky, i když tam to zase překrásně pokvete…
Každá rodina si určí svoji trasu pochodu, délku i dobu dle vlastního uvážení.
Byli bychom rádi, kdybyste poslali sdělení o Vaší vycházce (kdo se zúčastnil, cíl pochodu, počet našlapaných kilometrů i fotku do archivu) na níže uvedenou e-mailovou adresu nebo SMS zprávu. Děkuji předem.

Hodně krásných zážitků a radost z pobytu v přírodě!

Doufáme, že Pálení čarodějnic (v pátek 30. dubna) již proběhne tradičně pro všechny na hřišti TJ Spartak Slavíkovice.

Slavíkovice 28. 3. 2021     

Dobroslava Mezihoráková
předsedkyně odboru ASPV
TJ Spartak Slavíkovice
Kontakt: 739 279 401, 517 331 872
dmezihorakova@centrum.cz